Saveti
/
KAKO IZBEĆI ZAMKE I UMANJITI RIZIKE
Problemi koje možete imati nakon prodaje vozila

Problemi koje možete imati nakon prodaje vozila nisu mali

Uroš Dedić
22/3/2024
Saveti

Prodali ste automobil, sklopili kupoprodajni ugovor sa kupcem, novac vam je isplaćen, vozilo predato i mislite da je čitav posao time završen. Greška.

Većina nije upoznata sa problemima koje mogu imati nakon prodaje vozila, a mogu da nastanu čak i ozbiljne komplikacije sa teškim pravnim posledicama. Naime, nije mali broj građana koji su prodali vozilo uz obećanje kupaca da će izvršiti preregistraciju, odnosno preneti auto na svoje ime. Dok ne dođe do toga, sve kazne načinjene za prekršaje koje se evidentiraju „na daljinu”, kao što su nepropisno parkiranje ili neplaćene parking karte i slično, koje otkriva tzv. Oko sokolovo, prekoračenje dozvoljene brzine uočeno kamerama, stizaće licu na koje je vozilo bilo registrovano.

O čemu se zapravo radi? Iako je kupoprodajni ugovor overen kod Javnog beležnika, prenos vlasništva nastupa tek kada se vozilo preregistruje na ime kupca.

Rizici za prodavca

"Rizik, odnosno odgovornost za eventualno izvršene prekršaje u saobraćaju ili za parking kazne zbog zonskog parkiranja koje nije plaćeno ili je isteklo, sve se to prevaljuje na osobu na koju je vozilo u tom trenutku registrovano. Faktički, kod kupoprodaje vozila, momenat kada ta odgovornost i rizik prelaze na kupca jeste tek trenutak kada kupac preregistruje vozilo u MUP-u na svoje ime. Sve do tada postoji pretpostavka, doduše oboriva, da ste vi kao vlasnik vozila izvršili saobraćajni prekršaj koji vam se stavlja na teret" objašnjava za Auto Moto reviju advokat Vladimir Milovanović iz advokatske kancelarije Milovanović&Saradnici.

{{related-post-1}}

Dakle, ako prodavac i kupac zaključe kupoprodajni ugovor i overe ga kod Javnog beležnika, dođe do isplate cene u celosti i primopredaje vozila, a kupac ne izvrši preregistraciju vozila, jer ga npr. koristi po osnovu Overenog ovlašćenja, a zabeleži se neki prekršaj, bivši vlasnik neće nimalo lako dokazati da nije odgovoran za to.

Bivši vlasnik može da pokuša da u prekršajnom postupku ospori svoju prekršajnu odgovornost na taj način što će dostaviti nadležnom sudu, u sklopu svoje odbrane, overen ugovor o kupoprodaji vozila. Nažalost, praksa prekršajnih sudova je takva da se uglavnom to ne prihvata, jer to nije dovoljan dokaz da vi zaista niste izvršili taj prekršaj, odnosno da niste odgovorni.

Na milost i nemilost sudije

Sve dok ne preregistrujete vozilo, sve do tada, vi ste u milosti ili nemilosti sudije za prekršajni postupak, koji može da prihvati vaše navode, a može i da ih ne prihvati, naročito u situaciji kada kupac vašeg automobila kao svedok izjavi da ne prihvata da preuzme odgovornost na sebe, odnosno kada negira da je izvršio prekršaj koji se vama stavlja na teret, dodaje Milovanović.

{{related-post-2}}

Rizici po kupca

Nije samo prodavac pod rizikom, već i kupac. Naime, iako je vozilo isplatio u celosti i poseduje kupoprodajni ugovor overen od strane Javnog beležnika, može da dođe u situaciju da ne može da izvrši preregistraciju, a nekada se dešava i da čak ostane bez vozila.

"To su najčešće slučajevi kada se od strane Javnog izvršitelja donese Zaključak o sprovođenju izvršenja na vozilu prethodnog vlasnika, što obično prati i Zabrana registrovanja i raspolaganja, jer je automobil često predmet zaplene, budući da je u pitanju pokretna stvar koja može biti i velike vrednosti, pa poverilac može na taj način da naplati svoje potraživanje, i to prodajom tog vozila u izvršnom postupku", navodi Milovanović.

{{related-post-3}}

Šta u slučaju kada je prodavac prethodno dao zalogu na vozilu koje je predmet ugovora o kupoprodaji, ili šta kada vam stigne Rešenje Prekršajnog suda kojim se novčana kazna izrečena u nekom prekršajnom postupku zamenjuje kaznom zatvora, kao i koliko novca zamenuje jedan dan u zatvoru, pisala je naša Revija, pa detalje saznajte ovde.

Fotografije: 
AdobeStock, AMR