Pročitajte aktuelni broj

Istorija naše revije

OD „MOTORIZACIJE” DO DANAS

Ideja o specijalizovanom izdanju Auto-moto saveza nije nova, naprotiv, utemeljena je pre više od šest decenija, kada je izašao prvi broj časopisa „Motorizacija“

Prvi časopis Saveznog odbora za automobilizam i motociklizam pojavio se 1. marta 1947. godine pod nazivom „Motorizacija“ i izlazio je do marta 1951. godine. Na čelu redakcije nalazio se inženjer Milan Đorđević a odgovorni urednik bio je Bogdan Pešić. „Motorizacija“ je pisala o auto-moto tehnici, saobraćaju, sportu kod nas i u svetu.

„MOTO REVIJA" Je pratila aktivnosti organizacije sa celog područja Jugoslavije, pa u određenom obimu i AMSS

„Moto kurir“ bio je bilten (informator) namenjen članovima AMS Srbije i izlazio je tokom 1968. godine, a štampan je u tiražu od 30.000 primeraka. Besplatno je dostavljan svim članovima Saveza i bavio se, pre svega, pitanjima vezanim za aktuelnosti iz AMSS, pogodnostima za članove kao i praktičnim uputstvima za vozače. „Moto kurir“ je štampan u džepnom formatu pa je bio praktičan za čitanje i u vozilu. Međutim, vrlo brzo ga je preuzeo AMSJ i posle toga je izlazio kao jugoslovenski bilten.

„Moto revija“, kao glasilo AMSJ pojavila se 6. februara 1959. godine. U prvoj godini izlazila je dva puta mesečno, a onda od 1960. jednom nedeljno. Glavni i odgovorni urednici bili su Milivoje Vuković i Milenko Šotra. List je pratio aktivnosti organizacije sa celog područja Jugoslavije, pa u određenom obimu i AMSS. Početkom 1978. godine dolazi do decentralizacije savezne redakcije „Moto revije“. Republički savezi formirali su svoje redakcije koje su uređivale deo lista za određeno područje.

„Auto moto revija“ sa tiražom od 50.000 primeraka u izdanju AMS Srbije počela je da izlazi 1. aprila 1982. godine. Glavni i odgovorni urednici bili su Mirko Alvirović, Rade Radulović i Ljiljana Milutinović. AMR je štampana na boljem papiru, a po sadržaju je bila raznovrsna, tretirajući sve aspekte rada AMSS, aktivnosti auto-moto društava, automobilizma, motociklizma, saobraćaja i bezbednosti. Automoto savez Srbije i dnevni list „Politika“ 1981. godine pokrenuli su zajednički časopis „Auto svet“ koji je besplatno dostavljan članovima Saveza. I pored nesumnjivog kvaliteta štampe, dobrih tekstova i raznovrsnih tema koje je obezbeđivala razgranata dopisnička mreža „Politike“, list je zbog previsoke cene iste godine prestao da se besplatno dostavlja, zbog čega je ugovor raskinut.

Krajem osamdesetih godina Auto-moto savez Beograda je pokrenuo magazin „Automobil“, čiji je glavni urednik bio Rade Radulović, da bi ga početkom 1990. godine zamenio Vladimir Dedić. Ovaj magazin je izlazio jednom nedeljno, da bi krajem 1991. dostigao rekordan tiraž od 70.000 primeraka i prerastao u preduzeće, kao deo tada holdinga Auto-moto saveza Jugoslavije i distribuirao se u celoj zemlji. Prestao je da izlazi početkom naredene godine zbog suženog tržišta i rata.

Potom smo 2020. godine započeli jednu novu priču. U duhu modernih vremena odlučili smo da pokrenemo novi projekat „Auto Moto reviju“, specijalizovano izdanje koncipirano kao besplatni magazin u digitalnom formatu.

www.amss.org.rs/revija

Četiri godine kasnije, 2024. otvorili smo još jedan medij - novi internet portal za sve vozače, ljubitelje automobila i auto-moto sporta, koji svakodnevno donosi aktuelnosti iz automobilskog sveta, saobraćaja, bezbednosti, tehnologija, ali i zanimljive istorijske priče, intervuje, kao i testove automobila, motocikala i puno drugog sadržaja. Sve ovo možete pratiti na adresi automotorevija.rs

Fotografije: 
Arhiva AMSS