Saobraćaj
/
Za ove radnje nema "gledanja kroz prste"
31 prekršaj koje policajac ne sme da oprosti vozaču

Preko 30 prekršaja policajac nikako ne sme da oprosti vozaču

AMR
1/4/2024
Saobraćaj

Novi propisi koji su nedavno stupili na snagu, a tiču se mogućnosti samo opominjanja vozača umesto kažnjavanja od strane saobraćajne policije, svakako su zainteresovali javnost. Kako smo već pisali o tome koji su to prekršaji koje vam policajac mora oprostiti, sada donosimo listu onih koji nikako ne bi smelo da prođu samo sa opomenom.

Novim Pravilnikom o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja predviđena je i mogućnosti da policajac vozaču "progleda kroz prste" za određene prekršaje.

Štaviše, prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023) postoji lista od 150 saobraćajnih prekršaja za koje policajac zapravo ima obavezu da oprosti vozaču, uz nekoliko uslova. Ti uslovi su da vozač automobila, električnog trotineta ili pešak, u prethodne dve godine nisu kažnjavani zbog saobraćajnih prekršaja.

Međutim, koji su to prekršaji za koje, takoreći, nema izvlačenja sa opomenom? Mnogi vozači se to pitaju, pa da ne bi bilo zabune, donosimo vam spisak od 31 prekršaja zbog kojih je policajac dužan da kazni vozača.

{{related-post-2}}

Lista nekih od prekršaja koje policajac ne sme da oprosti vozaču:

 1. Nepoštovanje saobraćajnog znaka "obavezan smer" tokom tranzitnog prevoza vozilom, čija je najveća dozvoljena masa veća od mase navedene na dopunskoj tabli znaka.
 2. Nedozvoljeno telefoniranje tokom vožnje
 3. Nekorišćenje sigurnosnog pojasa
 4. Prekoračenje brzine u naselju do 10km/h
 5. Prekoračenje brzine van naselja do 10km/h
 6. Prekoračenje brzine van naselja do 10km/h za vozače autobusa
 7. Prekoračenje brzine do 10km/h u zoni usporenog saobraćaja
 8. Prekoračenje brzine do 10km/h u zoni "30"
 9. Prekoračenje brzine do 10km/h u zoni škole od 7 do 21h
 10. Prekoračenje brzine u naselju za više od 10km/h do 20km/h
 11. Prekoračenje brzine van naselja od 10km/h do 20km/h
 12. Prekoračenje brzine van naselja od 10km/h do 20km/h za vozače autobusa
 13. Prekoračenje brzine od 10km/h do 20km/h u zoni "30"
 14. Prekoračenje brzine od 10km/h do 20km/h u zoni škole od 7 do 21h
 15. Prekoračenje brzine u naselju za 20 do 30km/h
 16. Prekoračenje brzine van naselja za 20km/h do 40km/h
 17. Prekoračenje brzine u zoni "30" za više od 20km/h do 30km/h
 18. Prekoračenje brzine u zoni škole za više od 20km/h do 30km/h od 7 do 21h
 19. Prekoračenje brzine električnog trotineta na pešačko-biciklističkoj stazi (dozvoljeno maksimalno 10km/h)
 20. Prekoračenje brzine van naselja traktora, radnik mašina i turističkog voza
 21. Prekoračenje brzine bicikla
 22. Prekoračenje brzine vozila koje vuče neispravno vozilo (dozvoljeno maksimalno 40km/h)
 23. Nenošenje homologovane zaštitne kacige
 24. Korišćenje telefona sa probnom vozačkom dozvolom
 25. Upravljanje vozilom u stanju umerene alkoholisanosti
 26. Upravljanje vozilom u stanju blage i umerene alkoholisanosti
 27. Nekorišćenje dečijeg sedišta za prevoz dece
 28. Nepropisno korišćenje uređaja za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova vozila pod pratnjom
 29. Nepropisno korišćenje uređaja za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova vozila sa prvenstvom prolaza
 30. Nepoštovanje odredbi o probnoj vožnji
 31. Nepoštovanje odredbi o autonomnoj vožnji

{{related-post-1}}

Zbog kojih 18 prekršaja vozač može privremeno ostati bez vozila, pročitaje ovde.

Fotografije: 
AMR