AMSS
/
Centar za motorna vozila širi mrežu usluga
Radionica za tahografe Novi Sad

Nova radionica za tahografe u Novom Sadu

AMR
1/7/2024
AMSS
Aktuelno

Otvaranjem još jedne u nizu radionica za tahografe, koja se nalazi u Novom Sadu, AMSS Centar za motorna vozila nastavlja da podiže kvalitet svojih usluga u skladu sa politikom permanentnog razvoja svojih Laboratorija.

Jedna od delatnosti koja je u fokusu CMV poslovanja odnosi se na usluge vezane za tahografe, koje osiguravaju njihovu preciznost i pouzdanost u radu, kao i usklađenost sa najnovijim regulativama. U skladu sa tim, otvorena je nova radionica, koja se nalazi na adresi Bajči Žilinskog 16, u Luci Novi Sad. Pri odabiru lokacije vodilo se računa o olakšanom prilazu radionici uzimajući u obzir da ove usluge uglavnom koriste teretna vozila i autobusi.

U Novom Sadu, kao i u ostalim CMV radionicama za tahografe, profesionalni kadar sa višegodišnjem iskustvom sposoban je da odgovori na sve izazove vezane za tahografe  gradeći odnos međusobnog uvažavanja i poverenja sa svojim klijentima, kojima su dostupne sledeće usluge: kalibracija digitalnih i SMART tahografa, njihova ugradnja i demontaža, pregled analogih tahografa kao i njihova kontrola,  servis , demontaža i ugradnja, kontrola graničnika brzine i očitavanje tahografa i očitavanje kartica vozača.

{{related-post-1}}

Pored ove, na teritoriji naše zemlje posluju AMSS CMV radionice za tahografe u još tri grada - u Beogradu (Zrenjaninski put 114), Subotici (Segedinski put 84) i Šapcu (Obilazni put 19 5a).

Fotografije: 
AMSS