AMSS
/
25 godina Centra za motorna vozila
AMSS | 25 godina Centra za motorna vozila

Jubilej za ponos

AMR
2/12/2023
AMSS
Jubilej
Aktuelno

AMSS Centar za motorna vozila ostvario je redak i značajan jubilej, četvrt veka rada i delovanja unutar svoje matične organizacije Auto-moto saveza Srbije. Od skromnih početaka pre 25 godina, CMV je vremenom izrastao u ogroman sistem, koji se bazira na izuzetnom kadrovskom potencijalu od više stotina radnika, pre svega inženjera i drugog višestruko obrazovanog kadra, sposobnog da odgovori na aktuelne izazove unapređenja saobraćaja, predlaže inovativna rešenja i daje smernice u skladu sa najvišim evropskim i svetskim standardima

Organizovan kroz četiri sektora i više desetina akreditovanih laboratorija, nepristrasnim ispitivanjima, kako u oblasti vozila tako i u oblasti putne infrastrukture i saobraćaja, AMSS CMV je organizacija koja neprekidno doprinosi podizanju kvaliteta i bezbednosti saobraćaja.

U skladu sa svojim imenom, najveći deo njegovog portfolija vezan je za vozilo, koje je jedan od najbitnijih činilaca bezbednosti saobraćaja. U tom smislu, najveći udeo u ukupnoj delatnosti Centra imaju ispitivanja i kontrolisanja vozila. Tu se svrstavaju ispitivanja prepravljenih vozila, ispitivanja vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, ispitivanja i kontrolisanje vozila za prevoz opasnog tereta i lako kvarljivih namirnica, homologaciona ispitivanja i kontrola saobraznosti novih vozila. U nadležnosti CMV-a je i ispitivanje, etaloniranje i overavanje opreme koja se ugrađuje u vozila, kao što su tahografi, taksimetri i drugo, ali i opreme za proveru tehničke ispravnosti vozila – tzv. merila na linijama tehničkih pregleda. Uz to, Centar obavlja ispitivanja svih vrsta svetlosne i signalne opreme koja se koristi u saobraćaju, kao i ispitivanje parametara vidljivosti i osvetljenja puteva.

Na proslavi jubileja: Milan Nikolić, generalni sekretar AMSS i Dejan Stojić, predsednik AMSS, Nenad Kačarević, generalni direktor CMV-a i Ivan Mandić, zamenik generalnog direktora CMV-a

Koreni

Ali, posebno se mora istaći da razvojni put nije bio nimalo jednostavan, niti lak. Osnivanje odeljenja u okviru AMSS 1993. godine desilo se u vreme teške materijalno-ekonomske situacije u zemlji prouzrokovane sankcijama i višegodišnjim ratom na prostorima bivše SFRJ.

Od samog osnivanja delatnost AMSS CMV se ogledala u oblasti istraživanja i razvoja u ostalim tehničko-tehnološkim naukama

Svega šest godina kasnije, nedugo nakon što je CMV nastavio rad kao samostalno privredno društvo, čiji je osnivač i jedini vlasnik Auto-moto savez Srbije, dogodila se NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Usledile su političke i društvene promene, koje su, kao i svetska ekonomska kriza, predstavljale poseban izazov.

Kadrovi AMSS Centra za motorna vozila nebrojeno puta su držali prezentacije i učestvovali na mnogim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu

U periodu od 1999. do 2004. godine glavni poslovi AMSS CMV-a bili su izrada Kataloga cena i nomenklatura vozila, procena vrednosti vozila, projektovanje i proizvodnja opreme koja se koristi na linijama tehničkih pregleda, kao i projektovanje samih linija, baždarenje opreme za tehničke preglede vozila, otvaranje laboratorija za tahografe, uz stalno smišljanje i razvoj novih interesantnih poslova koji u to vreme nisu bili tržišno konkurentni. Za samo pet godina, CMV je uspeo da proizvede opremu za više stotina linija tehničkih pregleda u Srbiji i Republici Srpskoj.

Rad na razvoju laboratorije za ispitivanje vozila i dobijanju ovlašćenja za ispitivanje pojedinačno proizvedenih i prepravljenih vozila CMV je započeo još pre 20 godina

Početak ekspanzije

Od 2003. godine počinje razvoj laboratorije za ispitivanje vozila i rad na dobijanju ovlašćenja za ispitivanje pojedinačno proizvedenih i prepravljenih vozila. Do tada se ovom vrstom ispitivanja bavilo pet naučno-obrazovnih i istraživačkih institucija: CIAH i Vinča iz Beograda, FTN iz Novog Sada, Mašinski fakultet iz Kragujevca i Mašinski fakultet iz Niša. Trud CMV-a krunisan je krajem 2004. dobijanjem ovlašćenja za rad. Od tog trenutka kreće ozbiljna ekspanzija AMSS CMV-a na tržištu, jer se Centar afirmiše kao prva ovlašćena laboratorija, koja nije bila u sklopu neke naučno-obrazovne institucije. To je značilo prednost u odnosu na tadašnju konkurenciju, jer je CMV imao kapacitet da iznese kompletan proces ispitivanja vozila – od podnošenja zahteva do izdavanja uverenja odmah nakon ispitivanja vozila, često i na terenu.

Električna vozila sve više ulaze u sferu interesovanja CMV-a
U jednoj od specijalizovanih laboratorija CMV-a obavljaju se homologaciona ispitivanja i praćenje kontrole saobraznosti proizvodnje domaćih proizvođača

Zahvaljujući kvalitetnoj i efikasnoj usluzi, CMV je ekspresno zauzeo vodeće mesto u ovoj oblasti. Bogato iskustvo i širok stručni kadar umnogome su doprineli da AMSS CMV zadrži čelnu poziciju kada je Pravilnikom o ispitivanju vozila, koji je počeo sa primenom u proleće 2014. godine, uvedeno obavezno ispitivanje vozila koja se uvoze kao upotrebljavana. I dan danas po oglasima za polovne automobile nailazi se na rečenicu „urađen pregled AMSS” bez obzira na to u kojoj laboratoriji je vozilo pregledano.

Svojom pozicijom u Beogradu i stalnim razvojem novih laboratorija AMSS CMV ima pogodnosti da postane regionalni centar, jer u prečniku od oko 1000 km nema institucije sa tolikim spektrom ponuđenih usluga na jednom mestu u oblasti ispitivanja vozila i putne infrastrukture

Međunarodna afirmacija

Ulazak u međunarodni program EuroRap (European Road Assesment Program) – Evropski program za procenu puteva, koji predstavlja neprofitno međunarodno udruženje osnovano 1999, AMSS CMV je iskoristio na najbolji način za afirmaciju na svetskoj sceni. Cilj programa je smanjenje smrtnosti i ozbiljnih povreda kroz sistematsku procenu rizika i identifikovanje glavnih nedostataka koji se mogu otkloniti praktičnim merama za poboljšanje puteva. Ovim programom se zapravo usaglašava partnerstvo između odgovornih za bezbedan putni sistem – civilnog društva, automobilskih organizacija, proizvođača vozila i upravljača puta.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj usluzi AMSS CMV je veoma brzo stekao status lidera na polju ispitivanja uvezenih polovnih vozila kao i prepravljanih

AMSS CMV pruža svoje usluge na preko 230 lokacija širom Srbije čime na brz i efikasan način zadovoljava potrebe svojih klijenata

AMSS CMV je jedna od nekoliko akreditovanih organizacija za sprovođenje globalnog projekta ispitivanja bezbednosti puteva i jedina sa ovih prostora koja se time bavi

AMSS CMV je u aprilu 2008. sproveo ocenjivanje 3.000 km putne mreže u Srbiji, a izveštaj je objavio u maju naredne godine. Nakon toga je razvio sopstveno vozilo i softver, čime je stekao međunarodnu akreditaciju za samostalno izvođenje programa. U periodu od desetak godina CMV je angažovan na ozbiljnim projektima procene putne infrastrukture uglavnom zemalja Evrope među kojima su Holandija, Moldavija, Rusija, Ukrajina, Egipat... Razvijane su metodologije za bezbedne biciklističke staze u Holandiji, na vozilu su razvijani sistemi za prikupljanje meteo parametara puta (temperatura podloge, temperatura vazduha, relativna vlažnost, tačka rose itd.) i određivanje stanja površine puta. Iz ove oblasti su stručnjaci CMV-a držali obuke i treninge u Bejrutu i Južnoj Africi, kako za studente tako i za lokalne inženjere.

Snimanje i ispitivanje bezbednosti puteva u skladu sa međunarodnom IRAP tehnologijom predstavlja oblast u kojoj je AMSS CMV stekao svetsku afirmaciju

Specijalno vozilo opremljeno je kamerama koje omogućavaju merenje svih relevantnih parametara koji utiču na bezbednost puteva

Za proteklih 25 godina poslovanja AMSS CMV je izrastao u renomirano privredno društvo sa oko 300 zaposlenih, sa sedištem u Beogradu i sa sedam poslovnih jedinica – u Kragujevcu, Čačku, Šapcu, Novom Sadu, Nišu i Subotici

AMSS CMV je prvo pravno lice ovlašćeno u Srbiji da vrši obuku za sticanje licence revizora i proveravača bezbednosti puta

Svetski priznate laboratorije

Još jedan iskorak na međunarodnom nivou načinjen je pokretanjem Laboratorije za ispitivanje vozila za transport lako kvarljivih namirnica. Ona je prošle godine postala ovlašćena za ispitivanje vozila po ATP sporazumu upisivanjem naših podataka na sajt Ujedinjenih nacija, čime je priznata u svetskim okvirima.

Izrada kataloga cena i nomenklatura vozila je osnivačka delatnost Centra za motorna vozila. Danas se ovaj Katalog koristi kod nas, ali i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U planu je i osvajanje tržišta Severne Makedonije

Inače, u okviru sektora Lab posluje još nekoliko laboratorija. Jedna od njih je Laboratorija za kontrolisanje i overavanje merila na linijama tehničkog pregleda, etilometara (alkotestera) taksimetara i manometara za merenje krvnog pritiska. Tu je i Laboratorija za ispitivanje optike, fotometrije i radiometrije u domenu saobraćajne svetlosne i retroreflektujuće opreme, uređaja i materijala, kao i ispitivanje sistema svetlosnog obeležavanja aerodromskih površina, merenje parametara osvetljenja na saobraćajnicama, saobraćajnih znakova (mehanička ispitivanja) i neautomatskih vaga (fizička ispitivanja). Trebalo bi pomenuti i Laboratoriju za etaloniranja koja se bavi etaloniranjima u oblasti vremena i frekvence, optike (propustljivost, osvetljenost), mase (vage, tegovi) i zapremine (gravimetrijska metoda).

Centar za stručno osposobljavanje i razvoj obavlja obuke profesionalnih vozača za početni i periodični CPC za prevoz putnika i tereta na 12 lokacija širom Srbije

Dva nova sektora

U skladu sa svojim potencijalom, ali i ambicijom daljeg razvoja i širenja oblasti delovanja na druga polja bezbednosti saobraćaja, CMV je formirao dva nova ogranka 2016. godine. Reč je o Istraživačko-razvojnom centru i Sektoru za stručno usavršavanje i sertifikaciju, koji je u međuvremenu preimenovan u Centar za stručno osposobljavanje i razvoj. Istraživačko-razvojni centar je specijalizovan za obavljanje poslova iz uže naučne oblasti Saobraćaj i transport – Bezbednost drumskog saobraćaja. U okviru Centra izrađuju se metodologije i modeli koji se primenjuju u oblasti analiza stanja bezbednosti saobraćaja, indikatora bezbednosti saobraćaja, stavova o opasnostima u drumskom saobraćaju, standardizacije bezbednosti drumskog saobraćaja (ISO 39.001), benčmarkinga bezbednosti saobraćaja i rizika stradanja u drumskom saobraćaju. U Centru se razvijaju aplikativno-softverska rešenja baza podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja, vrši se identifikacija opasnih mesta na putevima i analiza uticaja karakteristika puta, opreme puta i okruženja na bezbednost puta.

Od 2019. CMV radi i kontrolu saobraznosti novih vozila, kao treća ovlašćena laboratorija za ovu vrstu posla posle Mašinskog fakulteta – Laboratorije CIAH i Instituta Vinča

Obuka za terensku vožnju namenjena je fizičkim licima, kao i predstavnicima firmi, koji imaju potrebu da ovladaju veštinama vožnje na teško prohodnim i nepristupačnim terenima

Poslovi radionica za tahografe su ugradnja i aktivacija tahografa, kontrola i pregled tahografa, demontaža i opravka tahografa, kontrola graničnika brzine

CMV realizuje i obuke za defanzivnu i eko-vožnju. Cilj programa je da vozač usavrši bezbedno upravljanje vozilom u različitim uslovima

Od 2020. godine izdavanjem dozvole za rad od strane Agencije za bezbednost saobraćaja, centar započinje obuke profesionalnih vozača za početni i periodični CPC za prevoz putnika i tereta. Ovom dozvolom za rad, Centar za stručno usavršavanje i razvoj postao je prvi centar za profesionalno osposobljavanje vozača na teritoriji Srbije, koji je prisutan na 12 lokacija širom države.

Svoje usluge AMSS CMV pruža na preko 230 lokacija širom Srbije čime na brz i efikasan način zadovoljava potrebe svojih klijenata

Danas AMSS CMV ima oko 300 zaposlenih, organizovan je kroz četiri sektora i dalje gleda u budućnost optimistički u pogledu razvoja novih laboratorija i centara. Po uzoru na špansku APPLUS+ IDIADA-u ili nemačku DEKRU, uz povoljan geografski položaj, AMSS CMV ima ambiciju da postane vodeća organizacija na Balkanu i jugoistočnoj Evropi u ispitivanju vozila, opreme i delova, kao i drugih pratećih uređaja i opreme koji se koriste kako u auto-industriji tako i u putnoj infrastrukturi, ali i u vazdušnom i rečnom saobraćaju.

AKREDITACIJE

AMSS CMV za sve delatnosti ima odgovarajuće akreditacije i ovlašćenja izdata od strane nadležnih tela i državnih organa, među kojima su Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo građevine, infrastrukture i saobraćaja, Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Uprava za prevoz opasnog tereta, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, Akreditaciono telo Srbije, IRAP – međunarodna akreditacija.

PIONIRSKI PODUHVAT

Električni „punto”

Kao pionirski razvojni projekat, inženjeri CMV-a su uspeli da urade prepravku vozila „fijat punto” na električni pogon. Iako u to vreme još nije bilo razvijeno tržište komponenata za električne automobile, ovaj poduhvat je zahvaljujući velikom entuzijazmu svih angažovanih na projektu uspešno završen. Vozilo je registrovano, čime je i zvanično dobilo dozvolu za redovan saobraćaj.

INOVATIVNA METODA PROCENE VREDNOSTI VOZILA

Pored kataloške procene vrednosti vozila i plovila, CMV je 2008. razvio metod za realnu procenu vrednosti vozila, koja je pored same procene vrednosti obuhvatala i procenu stanja vozila, što je za posledicu imalo angažovanje od strane lizing kompanija za procenu vrednosti oduzetih vozila za dalju prodaju, parking servisa, kompanija koje imaju obavezu da imaju zapise o realnoj vrednosti čitave flote vozila…

SUPERSPORTISTA IZ SRBIJE

Jedna od najvećih atrakcija na ovogodišnjem Sajmu automobila u Beogradu

Zahvaljujući entuzijazmu tima mladih inženjera CMV-a, danas možemo da kažemo da i Srbija ima „svoj” supersportski model, koji po voznim svojstvima, a naročito po performansama na stazi, može da se uporedi sa najbržim serijskim automobilima današnjice. Tvorci lakog otvorenog dvoseda po imenu RAW, iskoristili su znanje stečeno na Mašinskom fakultetu, kao i iskustvo iz studentskih dana, kada su napravili „Formulu student”, u nameri da naprave još jedan bolid. U novi poduhvat krenuli su 2016. godine, a nakon četiri godine svetlo dana ugledala je finalna verzija.

RAW je laki, otvoreni dvosed, napravljen po uzoru na KTM X Bow

Prvi sportski automobil sa pečatom Made in Serbia, dizajniran i konstruisan u našoj zemlji, izrađen je ručno, uz mnogo pažnje i ljubavi. Osim šasije, ekipa inženjera CMV sama je isprojektovala i konstruisala sisteme upravljanja i oslanjanja, a za pogonsku jedinicu je odabran Ford Performance 2.0 turbomotor sa ručnim šestostepenim menjačem. Sa 265 „konja” i masom od 810 kg, ovaj laki i čvrsti dvosed je razvijan i na stazi NAVAK. Sa vremenom od 1 minut 22 sekunde i sedam desetinki, RAW je ostao upisan kao jedan od pet najbržih automobila koji su do tada testirani na stazi NAVAK.

Deo svog odrastanja RAW je proveo na stazi NAVAK, gde je testiran i razvijan

ROĐENDANSKO SLAVLJE

U čast 25. rođendana, AMSS CMV je priredio trodnevni program na Zlatiboru. Ovom dinamičnom tim bildingu prisustvovalo je više od 200 zaposlenih. Tokom svečane večere, prisutnima se obratio Nenad Kačarević, generalni direktor CMV-a:

– Za prethodnih 25 godina postigli smo više nego što su mnogi očekivali. AMSS Centar za motorna vozila, tehničkom i kadrovskom opremljenošću, stručnošću i iskustvom, danas predstavlja nezaobilazni faktor kada je bezbednost saobraćaja na drumovima u pitanju. Svoje snažne kapacitete iz dana u dan potvrđujemo, ne samo u Srbiji već i visokim nivoom znanja koje se primenjuje i u međunarodnim okvirima. Naše ambicije se na ovome ne završavaju, jer želimo i dalje da napredujemo i da širimo poslovanje kada god nam se za to ukaže prilika, istakao je Kačarević.

Nenad Kačarević, generalni direktor AMSS CMV-a, pozdravio je prisutne na svečanoj večeri

RAZVOJNI PUT

  • Centar za motorna vozila, osnovan kao odeljenje u okviru Auto-moto saveza Srbije, 1998. postaje samostalno privredno društvo, čiji je osnivač AMSS.
  • Od 1999. do 2004. godine glavni poslovi bili su izrada Kataloga cena i nomenklatura vozila, procena vrednosti vozila, projektovanje i proizvodnja opreme za linije tehničkih pregleda, ali i projektovanje samih linija i baždarenje opreme za tehničke preglede vozila. U ovom periodu je otvorena i laboratorija za tahografe.
  • Od 2003. do 2004. godine intenzivno se radilo na razvoju laboratorije za ispitivanje vozila, što je krunisano dobijanjem ovlašćenja za ispitivanje pojedinačno proizvedenih i prepravljenih vozila.
  • Od 2006. godine počinje širenje mreže poslovnih jedinica po čitavoj državi.
  • Od 2007. godine AMSS CMV postaje član međunarodnog programa EuroRap (European Road Assesment Program) – Evropskog programa za ocenjivanje puteva.
  • 2008. razvijena je nova metoda za realnu procenu vrednosti vozila, koja je pored same procene vrednosti obuhvatala i procenu stanja vozila.
  • 2014. napravljena je Laboratorija za ispitivanje vozila za transport lako kvarljivih namirnica.
  • 2016. formirana su dva nova sektora – Istraživačko-razvojni centar i Sektor za stručno usavršavanje i sertifikaciju, koji kasnije menja ime u Centar za stručno osposobljavanje i razvoj.
  • 2022. godine AMSS CMV postaje ovlašćena laboratorija za ispitivanje vozila po ATP sporazumu, upisivanjem podataka na sajt Ujedinjenih nacija, čime postaje svetski priznata laboratorija.

MODERNE LABORATORIJE

Laboratorija za homologaciona ispitivanja po UN ECE pravilnicima upisana je u Ujedinjenim nacijama za četiri pravilnika: za ispitivanje ugradnje svetlosno-signalne opreme (pravilnik UN ECE R 48), ugradnje zadnje zaštite od podletanja (UN ECE R 58), bočne zaštite od podletanja (pravilnik UN ECE R 73) i ugradnju uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila (pravilnik UN ECE R 51). Godine 2020. usvojen je i pravilnik UN ECE R43 koji se odnosi na sigurnosne materijale za zastakljivanje vozila, a laboratorija je osposobljena i za ispitivanja brodskih i građevinskih stakala. Društvu usvojenih pravilnika 2023. godine pridružio se i pravilnik UN ECE R 105 koji se odnosi na ADR vozila. Usvajanjem ovih pravilnika stekli su se uslovi da AMSS CMV postane ugledna homologaciona laboratorija sa potencijalom pružanja usluga i van Srbije.

www.amss-cmv.co.rs

Fotografije: 
AMSS